Garwane Arjuna Yaiku

Garwane Arjuna Yaiku – Devi Madhrim atau Madri adalah putri Raja Prabu Mandrapati dari tanah Mandaraka, lahir dari neneknya Devi Tejavati. Madrim adalah adik dari Raja Sala (Narasoma). Menikah dengan Pandhu, Dewanata menjadi istri keduanya dan melahirkan putra kembar Pandawa Nakala dan Sadeva, dewi Madrim, yang penyayang, setia, sabar dan lembut. Di akhir cerita Dewi Madrim diceritakan istri Prabu Pandu menyalakan api Pancaka. Kedua putra kembarnya, Nakula dan Sadewa, yang masih bayi, diasuh oleh dewi Kunthi.

Santanu Gangga | Bisma Satyawati | Citrānggāda | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | memandang | Sangkuni | Penggerak Subadra | Kunti | Madrid Yudistira | Asuransi Arjuna Nakula | Sahadewa | Pertunangan Duryodhana Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Ulupis Utara | di Sitrangad

Garwane Arjuna Yaiku

Amba | barbar | Babruwahana | Irawan | Abimanyu Parikesit | pahlawan | Chicago | Krep | Drona Aswatama Ekalavya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki Mayasura | Durvasa Sanjaya Janamejaya | Penerimaan Umum | Karena | Jayadrata Krisna Baladewa | Drupada Hidimba | Drestadyumna | Burisrava | Salia Adirata | pahlawan wanita | Radha

Bantu Jawab Yaa Mau Di Kumpulin 1 Jam Lagi…

Agnianavati • Anjani • Arimbi • Amba • Ambalika • Ambika • Banovati • Dewi Uma • Dewi Gangga • Dewi Dremi • Dewi Kamaratih • Dewi Sri • Dewi Tara • Durgandini • Drupati • Eravati • Eman • Gendari • Larasati • Lesmanavatiwatiwa • Rukmini • Rara Ireng • Susilawati • Supraba • Setyawati • Supraba • Setyawati • Sakuntala • Sita • Setyaboma • Sumbadra • Siti Sendari • Surtikanti • Jembawati • Trijatha • Anggraeni • Wilupama • Kunthi • Limbuk

Share To

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *